De LionsClub Utrechtse Heuvelrug bruist van de energie

Onze club bestaat uit mannen en vrouwen en telt 40 leden. Wereldwijd telt de Lionsclub ruim 46.000 service clubs in bijna 200 landen, met in totaal zo'n 1,4 miljoen leden. Al deze Lionsclubs zijn min of meer op dezelfde manier georganiseerd waarbij de 'We Serve' gedachte centraal staat. We dienen belangeloos goede doelen, met extra aandacht voor onze eigen gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze goede doelen ondersteunen we met financiële donaties uit fundraising acties en projecten. Daarnaast zetten we ons ook in als vrijwilliger, bijvoorbeeld tijdens de fietsvierdaagse met bewoners van Bartiméus. Deze 'We Serve'-gedachte is wat ons bindt in de club. Daarnaast komen en werken wij graag samen voor de gezelligheid en onderlinge vriendschap.

Het thema voor het bestuursjaar 2018-2019 is: 'VVV!'- Verbinden, Vernieuwen, Vergroenen! De onderlinge vriendschap en verbondenheid is onze basis. We voelen ons verbonden met onze omgeving en gaan graag de samenwerking aan met andere instellingen in de Utrechtse Heuvelrug. We blijven ons vernieuwen met andere manieren van werken en activiteiten. Samen iets bedenken en er iets van maken geeft veel voldoening. Daarbij staan we open voor nieuwe leden om met hun impuls invulling te geven aan het laten bruisen van onze club. De 3eV staat voor vergroenen. Werken aan duurzaamheid is een actueel onderwerp. Het is ook een nationaal thema van de Lions. Dit jaar gaan we er in de Lions Club Utrechtse Heuvelrug werk van maken.

De Lionsclub Utrechtse Heuvelrug bruist van de energie. Iedere keer vind ik het weer mooi om te zien met hoeveel enthousiasme onze leden zich inzetten voor de activiteiten van de club. Met elkaar krijgen we heel veel voor elkaar. Voor het jaar 2018-2019 staat dan ook een groot aantal activiteiten op het programma. De gedrevenheid om iets voor onze omgeving te doen is groot. Met die gedrevenheid gaan we aan de slag om in vriendschap en verbinding invulling te geven aan ‘We Serve’. 

Wilfred Kik, president 2018-2019.