Welkom op de website van de Lions Club Utrechtse Heuvelrug

Wereldwijd telt de Lionsclub ruim 46.000 service clubs in bijna 200 landen, met in totaal zo'n 1.4 miljoen leden. Al deze Lions Clubs zijn min of meer op dezelfde manier georganiseerd waarbij de 'We Serve' gedachte centraal staat. Onze club bestaat uit mannen en vrouwen en telt 40 leden.

We dienen belangeloos goede doelen, met extra aandacht voor onze eigen gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze goede doelen ondersteunen we met financiële donaties uit fundraising acties en projecten. Daarnaast zetten we ons ook in als vrijwilligers zoals bijvoorbeeld tijdens de fietsvierdaagse met bewoners van Bartiméus.

Deze 'we serve'-gedachte is wat ons bindt in onze club en daarnaast komen wij graag samen voor gezelligheid, onderlinge vriendschap en gelijkgestemdheid.

In het bestuursjaar 2017-2018 heeft de club het thema 'VVV!' :  Vriendschap, Verbondenheid en Vastberaden!

Maar deze letters staan ook voor Vrijwillig in Vrijheid maar niet Vrijblijvend. We zijn een vitale club vol met ideeën en energie. Noodzakelijke ingrediënten voor mooie evenementen, acties en ondersteuning die we ook dit jaar weer met elkaar gaan organiseren.

De periode 2017/2018 is een dubbel jubeljaar. Lionsclub International bestaat in 2017 100 jaar en de Lionsclub Utrechtse Heuvelrug viert in 2018 haar 9e lustrum. Het is goed om af en toe eens stil te staat bij belangrijke momenten. Successen en feest mogen zeker gevierd worden maar vanzelfsprekend geldt dat niet alléén voor de leden: vanuit de 'we serve'-gedachte zijn er diverse activiteiten voor fundraising/vrijwilligerswerk in ontwikkeling.

Het beloofd een dynamisch en sprankelend mooi jaar te worden. In vriendschap en in verbinding om vastberaden invulling te geven aan ‘We Serve’.

Pim Daalhuisen, president 2017-2018 

 

 

Wij vieren in 2018 ons 9e lustrum.