Het 2019 Pop-up Black & White dinner van 15 juni jl. heeft € 2.750,- opgebracht voor de ‘Bijzondere vakanties’ van het Rode Kruis Utrechtse Heuvelrug. Met dit bedrag wordt voor chronisch zieken in de Utrechtse Heuvelrug een vakantieweek financieel mogelijk gemaakt. In 2019 konden via het Rode Kruis 'Bijzondere vakanties'  25 chronisch zieken uit onze gemeente van een vakantieweek genieten. 

Begin september is dit bedrag officieel overhandigd aan het bestuur van het Rode Kruis Utrechtse Heuvelrug. De uitreiking vond plaats voor de shelter op de Vliegbasis Soesterberg, waar ook het Pop-up Black & White dinner plaatsvond.

 

Ook in 2020 organiseert de Lionsclub Utrechtse Heuvelrug weer een Pop-up Black & White dinner op een geheime en wederom bijzondere locatie. Inmiddels voor de vijfde maal; een jubileum-editie. Wilt u dit festijn ook (weer) mee maken? Noteer dan alvast zaterdag 16 mei 2020 in uw agenda.

Meer info en deelname kan via www.blackandwhite.life